Individuele begeleiding werknemers

In elk bedrijf zijn er werknemers die een problematisch alcohol-, drug- of medicijnen gebruik hebben. Vaak wordt er een oogje dichtgeknepen of wordt er geroddeld. Iedereen weet het, maar niemand praat erover… tot er zich een ernstig gezondheids- of veiligheidsprobleem voordoet. Soms komt er dan een harde reactie en wordt er gedreigd met ontslag. Dit leidt zelden tot een oplossing van het probleem, maar creëert nieuwe problemen met bijvoorbeeld vakbonden of advocaten.

Een betere manier om dit aan te pakken is mensen uit te nodigen voor een gesprek en hen hulp aan te bieden in de vorm van individuele coaching sessies.

Als coach kan ik de problemen van de mensen niet oplossen. Maar door te luisteren zonder te oordelen, door als klankbord te fungeren, door vragen te stellen, door te confronteren… krijgen mensen meer inzicht in hun problemen en raken ze gemotiveerd om die aan te pakken op een constructieve manier, zonder gebruik van alcohol of andere drugs.

 Klik hier voor meer info.