ADM Beleid

CAO 100

Volgens cao 100 (wet 1/4/2010) is elk bedrijf verplicht om een preventief alcohol- en drugbeleid op te nemen in zijn arbeidsreglement. Naast de wettelijke verplichting is het ook zeer zinvol om als bedrijf over zo een beleid te beschikken, zowel op vlak van welzijn als van veiligheid.

Als alcohol- en drugscoach begeleiden we niet alleen mensen met afhankelijkheidsproblemen, maar geven we ook preventiesessies voor werknemers en communicatieworkshops voor leidinggevenden. Daarnaast coachen we bedrijven om een degelijk en praktisch alcohol- en drugbeleid uit te bouwen.

ALCOHOL- EN DRUGSBELEID

Een alcohol en drugbeleid, ook wel ADM-beleid genoemd (Alcohol-Drugs-Medicijnen), kadert binnen het algemeen veiligheids-, gezondheids- en personeelsbeleid van een onderneming en bestaat uit vier pijlers:

 • Duidelijke regelgeving op vlak van (il)legale drugs en medicatie
 • Procedures in geval van acuut of chronisch misbruik
 • Doorverwijzing naar interne of externe hulpverlening
 • Voorlichting: preventie- en communicatiesessies

Tijdens een workshop van een tweetal uur bekijken we samen wat de stappen zijn die u als bedrijf moet ondernemen om een degelijk en werkbaar alcohol- en drugbeleid uit te werken. Aan de hand van gerichte vragen en reflectiemomenten, staan we stil bij de specifieke noden en mogelijkheden van uw bedrijf. Geanonimiseerde voorbeelden van hoe andere bedrijven dit aanpakken, maken het makkelijker om vorm te geven aan uw eigen, unieke beleid. Vooral op vlak van regelgeving kan u zelf heel wat beslissen.

Na deze workshop kan u zelf aan de slag kan om dit beleid verder vorm te geven. Wanneer dit document af is, wordt dit gereviseerd en gefinaliseerd. De bedoeling is dat dit uiteindelijk resulteert in een document van een 10-tal pagina's, waardoor u als bedrijf niet alleen wettelijk in orde bent met CAO100, maar waardoor u ook beschikt over een praktische tool die u kan inzetten op momenten dat het nodig zou blijken.

Tijdens een eventuele tweede workshop van een tweetal uur wordt het drugbeleid voorgesteld aan het personeel. Tijdens deze interactieve presentatie krijgen de deelnemers ook een antwoord op volgende vragen:

 • Welke drugs worden gebruikt?
 • Hoe kan je druggebruik herkennen?
 • Hoe gevaarlijk zijn drugs eigenlijk?
 • Hoe reageer je best in geval van vermoedens?
 • Hoe pak je een gesprek over drugs aan?
 • Hoe motiveer je mensen om te stoppen?
 • Hoe kan je als bedrijf aan drugpreventie doen?

Klik hier voor meer info.