Psychedelica

Psychedelica of tripmiddelen zijn substanties die je bewustzijn en je perceptie van de realiteit tijdelijk sterk kunnen beïnvloeden. Psychedelische paddenstoelen, LSD, ayahuasca, peyote... behoren tot deze categorie. Hoewel deze middelen minder schadelijk zijn dan bijvoorbeeld cocaïne of alcohol zijn ze toch niet zonder gevaar. Zonder goede voorbereiding, in een foute omgeving en bij (emotioneel) minder stabiele mensen kunnen ze aanleiding geven tot gevoelens van paranoia, angst en (tijdelijke) psychotische episodes. 

Psychedelic-assisted therapy (PAT) is een therapievorm waarbij gebruik gemaakt wordt van psychedelica, een klasse van psychoactieve substanties waarvan het voornaamste effect is dat ze nieuwe of ongewone bewustzijnservaringen mogelijk maken, o.m. door psychologische, visuele en auditieve effecten (een "trip"). Psychedelische stoffen zoals psilocibine (bekend als "magic mushrooms") of MDMA zijn aantoonbaar niet verslavend, en kunnen veilig gebruikt worden onder begeleiding van een therapeut die hiervoor speciaal is opgeleid. 

Verscheidene rigoureuze wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat PAT een sterke positieve impact heeft op de geestelijke gezondheid, vooral voor mensen die lijden onder trauma (PTSD), depressie, angst en verslavingsgedrag. Meer wetenschappelijk onderzoek vind je op de website van Psychedelic Society Belgium.

Idealiter ziet een PAT traject er als volgt uit. Na een grondige screening volgen verscheidene therapeutische gesprekken om de psychedelische ervaring goed voor te bereiden. Tijdens de psychedelische sessies zelf (meestal 1 tot 3 sessies, met verschillende weken interval) worden de psychedelica ingenomen onder begeleiding van een daartoe opgeleide therapeut. Na elke sessie volgen integratiegesprekken met de therapeut, om de nieuwe ervaringen te begeleiden naar een integratie in het dagelijks leven. Aangezien PAT in België nog steeds illegaal is, spoor ik mensen niet aan om dit op eigen houtje te gaan uitproberen, maar wil wel objectieve informatie geven aan mensen die dit uit eigen beweging willen doen. Zelf focus ik uitsluitend op de voorbereiding en de integratiegesprekken achteraf. In Nederland is het gebruik van psychedelische truffels niet illegaal. Kijk wel goed uit waar en bij wie je terecht komt, want helaas is er geen kwaliteitscontrole van de aanbieders!

Net als bij een verre, avontuurlijke reis zijn er risico's en is het belangrijk om goed te weten waar je naartoe wil gaan en waarom. Wat is je intentie? Waarom wil je zo'n, mogelijke levens veranderende trip, ondernemen? Daarnaast is het goed om te weten waar je kwetsbaarheden zitten (angsten, trauma's...) en hoe je daar best mee kan omgaan. Een goede voorbereiding kan o.a. bestaan uit meditatie, schrijven, rusten, natuurwandelingen, gezond eten...

Piekervaringen kunnen tot de mooiste en meest ingrijpende ervaringen in je leven behoren, maar af en toe ook wel destabiliserend zijn en je in verwarring achterlaten. Na zo'n ervaring kan je ook heel enthousiast zijn en meteen aan de slag willen, misschien zelfs je leven willen omgooien. Maar hoe zet je boeiende inzichten om in de praktijk? Hoe link je spiritualiteit aan realiteit? En wat doe je met gevoelens die blijven "plakken" (onrust, verdriet, angst...)? Of stemmetjes die in je hoofd blijven spoken? Het is niet altijd gemakkelijk om met buitenstaanders te praten over wat je hebt gezien, gevoeld en ervaren. 

Wil je graag alles op een rijtje zetten of je ervaringen beter integreren in je leven? Dan wil ik je daar graag bij coachen. In de folder hieronder vind je meer informatie.

Fantastic Fungi en How to change your mind zijn twee boeiende documentaires over dit onderwerp. "Verruim je geest" van Michael Pollen en "Een nuchtere kijk op psychedelica" van Michiel van Elk zijn twee aanraders om je in te lezen. Zelf moest ik het 20 jaar geleden doen met "The doors of perception" van Aldous Huxley. In mijn boek "Een ongewoon gesprek met sla. Memoires van een reiziger in drugland." vind je vanaf p. 137 mijn ervaringen met verschillende bewustzijnsveranderende middelen.