Communicatie Workshops Leidinggevenden

In elk bedrijf zijn er werknemers die een problematisch alcohol-, drug- of medicijnen gebruik hebben. Het is als leidinggevende, bedrijfsarts, HR manager, preventieadviseur of vertrouwenspersoon niet altijd makkelijk om hierover te praten met de werknemer in kwestie. Soms zien ze het probleem niet of durven ze geen hulp zoeken omdat ze denken dat ze dan meteen met alles moeten stoppen of naar een afkickcentrum gaan.

Daarom organiseren wij communicatie workshops voor leidinggevenden over alcohol en drugs. We leren hen hoe ze op een constructieve manier over dit onderwerp kunnen spreken met hun medewerkers. Dit kan zowel in het Nederlands, Frans als Engels.

Welke onderwerpen komen er zoal aan bod in deze workshops?

  • Waarom praten we over drugs en alcohol op de werkvloer?
  • Deze workshop past in de context van veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk.
  • Welke drugs worden er zoal gebruikt?
  • Basisinfo over (il)legale drugs en actuele cijfers over gebruik, over de risico's en hun impact op de werkvloer.
  • Hoe kan je signalen van misbruik herkennen?
  • Hoe herken je probleemgebruik en welke factoren spelen een rol (3M- model)?
  • Hoe pak je een gesprek over misbruik aan?
  • Do's en don'ts, tips & tricks en communicatieoefeningen, gebaseerd op echte cases.
  • Hoe ondersteunt het bedrijf mij?
  • De 4 peilers van een geïntegreerd alcohol- en drugsbeleid, ingebed in het veiligheids-, gezondheids- en personeelsbeleid

We vertrekken vanuit concrete cases (bij voorkeur aangeleverd door het bedrijf zelf) en gaan daarmee aan de slag. Om die manier gaan de deelnemers naar huis met concrete ideeën en tips om de huidige (of toekomstige) problemen constructief en effectief aan te pakken.

Na het volgen van deze sessies kunnen leidinggevenden alcohol/drugmisbruik herkennen en weten ze hoe ze een gesprek over dit delicate thema kunnen aanpakken. Op die manier kunnen de huidige problemen aangepakt en toekomstige problemen voorkomen worden.

Klik hier voor meer info.