Preventie Workshops Werknemers

In elk bedrijf zijn er werknemers die een problematisch alcohol-, drug- of medicijnen gebruik hebben. Vaak wordt er een oogje dichtgeknepen of wordt er geroddeld. Iedereen weet het, maar niemand praat erover… tot er zich een ernstig gezondheids- of veiligheidsprobleem voordoet.

Meestal durven directe collega's niets zeggen of weten ze niet op welke manier dit onderwerp moeten aankaarten uit angst voor conflicten of negatieve gevolgen. Daarom organiseren we deze preventieworkshops.

Ons team van sprekers brengt een mix van informatie en verhalen vanuit hun eigen ervaring met drugs. Verder komen volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Welke (il)legale drugs worden gebruikt?
  • Wie gebruikt drugs en waarom?
  • Wat zijn de gevolgen van overmatig alcoholgebruik?
  • Hoe kan je misbruik herkennen?
  • Hoe gevaarlijk zijn drugs eigenlijk?
  • Hoe pak je een gesprek over misbruik aan (met je collega's, partner, kinderen…)?
  • Waar kan je terecht voor hulp?

Het is de bedoeling dat de deelnemers na het volgen van deze sessies alcohol/drugmisbruik kunnen herkennen en weten hoe ze een gesprek over dit delicate thema kunnen aanpakken. Op die manier kunnen de huidige problemen aangepakt en toekomstige problemen voorkomen worden. Ook kunnen mensen tot het inzicht komen dat ze zelf een probleem hebben en de beslissing nemen om iemand in vertrouwen te nemen of zelf hulp te zoeken.

Klik hier voor meer info.