Bedrijven

Objectief

Als alcohol- en drugscoach zorg ik ervoor dat problemen op de werkvloer worden aangepakt via preventieworkshops en individuele coaching. Dit leidt tot meer veiligheid voor het bedrijf en een betere gezondheid voor de werknemers. Ik vind het fantastisch om mensen te coachen naar meer vrijheid in hun relatie met genotmiddelen.

Onderzoek

Uit een onderzoek door KU Leuven blijkt dat 12,2% van de werknemers door alcohol onregelmatig presteert, te laat komt, conflicten heeft met collega's, afwezig is of een ongeval heeft. Een Alcohol- en drugsbeleid is dus geen overbodige luxe. Meer informatie over wetgeving en beleid: www.qado.be. 

Uit het Uptodate onderzoek bleek 18,6% van de Belgische arbeidsgeneesheren minstens maandelijks geconfronteerd te zijn met problematisch cannabisgebruik van werknemers en 6,1% voor andere illegale drugs zoals XTC en cocaïne. 

Workshops

Als bedrijfsarts, HR manager, preventieadviseur of vertrouwenspersoon is het niet altijd makkelijk om hierover te praten met de werknemer in kwestie. Soms zien ze het probleem niet of durven ze geen hulp zoeken omdat ze denken dat ze dan meteen met alles moeten stoppen of naar een afkickcentrum gaan.

We organiseren informatiesessies over alcohol en drugs voor medewerkers en ook communicatie workshops voor leidinggevenden. We leren hen hoe ze op een constructieve manier over dit onderwerp kunnen spreken met hun medewerkers. Dit kan zowel in het Nederlands, Frans als Engels.

Hierbij alvast 10 tips voor een veilig personeelsfeestje of drink...

Referenties

Attentia, Dupont, Eternit, Brico Planit, Manpower, Volvo, Nippon Sukubai, Pulso, ICAS, HCI, ON Semiconductor, Group VHC, Taxilux, Premium Sound Systems, Wattex, Utexbel, Gemeenschapswacht, Rood Kruis, Gezinsbond, Femma, scholen, Politiediensten, Gemeentebesturen, OCMW's, Preventiediensten...


Contact

Voor een vrijblijvend gesprek kan je mailen naar info@alcoholendrugscoach.be of bel je naar Luc Rombaut op 0486/83.06.72. 

* "A wide range of research is reviewed showing that many forms of psychopathology can be conceptualized as unhealthy efforts to escape and avoid emotions, thoughts, memories, and other private experiences." (Hayes in Journal of Consulting and Clinical Psychology)